Het boek

Het onderzoek van de astrologen Ria Borst, Ineke Bergman, Vera Verhagen en Paula van Kersbergen heeft geresulteerd in een prachtig lees-, kijk- en werkboek voor mensen die geïnteresseerd zijn in astrologie, psychologie, mythologie, symboliek en de wonderschone pastels en potloodtekeningen van Juke Hudig.

Voor dit boek ontwikkelde Vera Verhagen de sterrenkalender voor 51, 52 en 53 graden noorderbreedte, oftewel voor mensen die in Nederland of België zijn geboren.

 

De eerste hoofdstukken zijn:

 • De sterren aan de hemel
  Boodschappers van de goden
 • De sterrenhemel
  Astronomisch bekeken
  • Heliacaal rijzende en heliacaal dalende sterren
  • Over de sterrenkalender
  • De sterrenbeelden en de tijdperken
 • Mythen
  De boodschap die ze brengen
  • Hoe lees je een mythe?
  • Symboliek
 • Hoe werk je met dit boek
  Ontdek je eigen mythe
  • Het verhaal van Jenneke
  • Sterrenkalender voor 51, 52 en 53 graden noorderbreedte

Daarna komen de sterrenbeelden met de vaste sterren die voor Nederland en België relevant zijn: Ariës (de Ram), Taurus (de Stier), Gemini (de Tweelingen), Cancer (de Kreeft), Leo (de Leeuw), Virgo (de Maagd), Libra (de Weegschaal), Scorpius (de Schorpioen), Sagittarius (de Boogschutter), Capricornus (de Steenbok), Aquarius (de Waterman), Pisces (de Vissen), Piscis Australis (de Zuidervis), Orion (Orion), Canis Major en Canis Minor (de Grote Hond en de Kleine Hond), Andromeda (Andromeda), Pegasus (Pegasus), Cetus (Cetus), Delphinus (de Dolfijn), Hydra (de Waterslang), Crater (de Kelk), Ophiuchus (de Slangendrager), Corona Borealis (de Noorderkroon), Coma Berenices (het Haar van Berenice), Hercules (Hercules), Aquila (de Adelaar), Columba Noae (de Duif van Noach) en Boötes (de Ossenhoeder).

Per sterrenbeeld komen aan de orde:

 • astronomische informatie
 • mythen
 • symboliek
 • de heliacaal dalende en rijzende sterren met hun betekenis voor een mensenleven
 • per ster een of meer persoonlijke verhalen van bekende of onbekende mensen

Recensie:

Geïnspireerd door de Australische astrologe Bernadette Brady, grondlegster van het werken met vaste sterren zijn de vier schrijfsters met een kunstenares tot deze uitgave gekomen. De vaste sterren worden zo genoemd omdat ze vaste groepen (constellaties, sterrenbeelden) vormen. Na een interessante inleiding wordt de sterrenhemel door de auteurs eerst astronomisch bekeken. Daarna besteden ze aandacht aan de mythen die we met de sterren in verband kunnen brengen. Het zijn vooral deze verhalen behorende bij de sterrenbeelden die in de daaropvolgende hoofdstukken zo aardig beschreven worden. Behalve de twaalf bekende constellaties die we in de astrologie hanteren, komen ook sterrenbeelden als o.a. Orion, Andromeda, Pegasus, Hydra en Hercules uitvoerig aan bod. Waarbij telkens gekeken wordt naar de invloed die de erbij behorende vaste sterren op ons kunnen hebben. In een tabel vinden de lezers welke sterren ten tijde van hun geboorte belangrijk waren. Achterin treffen we nog een goed overzicht aan van de sterrenbeelden aan de hemel, een aantal werkvormen als o.m. associatie en visualisatie en een goede literatuurlijst. Door de grondige wijze waarop de vier dames zich in hun onderwerp verdiept hebben, is dit een boeiend boek geworden. Met prachtige pastels en potloodtekeningen in kleur.
Johan Berenschot voor NBD/Biblion

 

´De sterren van je leven - en het verhaal dat zij te vertellen hebben´

is een uitgave van A3 boeken

www.A3boeken.nl

redactie Adrie Beyen en Ria Borst

 

ISBN 90 77408 12 6
EAN 9789077 408124

21x23 cm, 144 pagina´s, € 32,50

Bekijken en/of bestellen